ĐIỆN - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

MÔ HÌNH CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG

Model: TA TD
Giá: Liên Hệ

MÔ HÌNH CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG MH - DT

Model: MH - DT
Giá: Liên Hệ

ELECTRICAL MACHINE TRAINER

Model: TAC-EMT-1543
Giá: Liên Hệ

MOTOR CONTROL TRAINER

Model: TAC-MCT-191
Giá: Liên Hệ

MOTOR GENERATOR TRAINER

Model: TAC-MGM-0001
Giá: Liên Hệ

ALTERNATOR & PARALLEL OPERATION EXPERIMENT SYSTEM

Model: TAC-APOE-01
Giá: Liên Hệ

Motor/Generator/Cut Away Unit

Model: TAC-MGC-609
Giá: Liên Hệ

ELECTRICAL TRANSMISSION TRAINING SYSTEM

Model: TAC-ETT-1201
Giá: Liên Hệ

SWITCHBOARD DEMONSTRATOR UNIT

Model: TAC-SDU-3001
Giá: Liên Hệ

THREE PHASE BENCH POWER SUPPLY

Model: TAC-TPBP-992
Giá: Liên Hệ

MOBILE ELECTRICAL LOADING UNIT

Model: TAC-MEL-0103
Giá: Liên Hệ

SINGLE PHASE MOTOR ANALYZER AND STARTER TRAINER

Model: TAC-SPMA-0001
Giá: Liên Hệ

MACHINE VISION TRAINING SYSTEM WITH CONVEYOR MODULE

Model: TAC–MVPC-465
Giá: Liên Hệ

BASIC PLC TRAINEROMRON CP1E

Model: TAC-PLC-CP1E
Giá: Liên Hệ

PLC TRAINER

Model: TAC-PLC-370
Giá: Liên Hệ

OMRON PLC TRAINING SYSTEM

Model: TAC-PLC-CQM
Giá: Liên Hệ

PLC TRAINING SYSTEM

Model: TAC-PLCMODULE-07
Giá: Liên Hệ

PLC MODULE TRAINING SYSTEM

Model: TAC-PLC-MOD
Giá: Liên Hệ

PLC APPLICATION BOARD

Model: TAC-PLC-APP
Giá: Liên Hệ

PLC & PNEUMATIC CONTROL TRAINER

Model: TAC-PLCP-55
Giá: Liên Hệ

ELEVATOR TRAINING KIT

Model: TAC-ELEVATOR-05
Giá: Liên Hệ

PLC SIMULATOR TRAINER

Model: TAC-PLC-CONVEYOR-02
Giá: Liên Hệ

GOTT ETHERNET SYSTEM TRAINER

Model: TAC-ETHERNET-900
Giá: Liên Hệ

3 AXIS CARTESIAN ROBOT

Model: TAC-ROBOT-219
Giá: Liên Hệ

BASIC STEPPER MOTOR TRAINER

Model: TAC-STEPPER-403A
Giá: Liên Hệ

STEPPER MOTOR WITH PLC TRAINING SYSTEM

Model: TAC-PLC-STP
Giá: Liên Hệ

ADVANCED SERVO MOTOR TRAINER

Model: TAC-ASM-01
Giá: Liên Hệ

HYDRAULIC / ELECTRO-HYDRAULICTRAINING SET

Model: TAC-HYD-EHYD
Giá: Liên Hệ

BASIC HYDRAULICTRAINER

Model: TAC-BHT-224
Giá: Liên Hệ

PORTABLE ELECTRO-HYDRAULIC TRAINER

Model: TAC-EH-202
Giá: Liên Hệ

SENSOR AND TRANSDUCER TRAINING KIT

Model: TAC-SNTT-2453
Giá: Liên Hệ

CONTROL ENGINEERING TRAINER

Model: TAC-CET-X232
Giá: Liên Hệ

MODULAR WORKBENCH (3HU) / (6HU)

Model: TAC-WB-1120
Giá: Liên Hệ

DUAL OUTPUT DC POWER SUPPLY

Model: TAC-PS-1300MQ/1303DN
Giá: Liên Hệ

POWER SUPPLY

Model: TAC-ACDC-PS24
Giá: Liên Hệ

AC/DC Portable Voltmeter

Model: TAC-DCACV-1000V
Giá: Liên Hệ

ANALOG OSCILLOSCOPE –100MHz

Model: TAC-OS-6103
Giá: Liên Hệ

ANALOG OSCILLOSCOPE (TOSHIBA CRT)

Model: TAC-OS-620
Giá: Liên Hệ

BENCH TYPE DIGITAL MULTIMETER

Model: TAC-BENCHDMM-677A
Giá: Liên Hệ

FUNCTION GENERATOR –2MHz

Model: TAC-FG-3002
Giá: Liên Hệ

FREQUENCY COUNTER1000MHz/1300MHz

Model: TAC-FC-1000/1300
Giá: Liên Hệ

DECADE BOX - INDUCTANCE DECADE BOX - CAPACITANCE

Model: TAC-IND-1100, TAC-CAP-1100
Giá: Liên Hệ

AUTOMOTIVE SENSOR EDUCATIONAL SYSTEM

Model: TAC-ASES-1
Giá: Liên Hệ

MODERN DIGITAL MULTIMETER

Model: TAC-DT9205A
Giá: Liên Hệ

Khí cụ điện đơn giản

Model:
Giá: Liên Hệ

Khí cụ điện phức tạp

Model:
Giá: Liên Hệ

Mô hình bản điện đi dây chìm.

Model: TA.ĐGD.12
Giá: Liên Hệ
« 1 2 3 4 5 »

danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

3 925 5939
  • yahoo skype

    Mr Giao

    0903 740 198

  • yahoo skype

    Mr.Định

    094 333 3946

Đối tác