Chi tiết Tin tức

Bổ nhiệm Ông Tô Xuân Giao

17/10/2022 6:35:21

Hiệp hội GDNN và nghề CTXH Việt Nam:
Bổ nhiệm ông Tô Xuân Giao giữ chức Phó trưởng Văn phòng đại diện TP.HCM
Ông Tô Xuân Giao – Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Văn phòng đại diện của Hiệp hội tại TP.HCM.

Ông Tô Xuân Giao 

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-BNV ngày 30/7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Dạy nghề Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3458/QĐ-BNV ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Hiệp hội Dạy nghề và nghề Công tác xã hội Việt Nam thành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 674/QĐ-BNV ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HHGDNN ngày 29/6/2022 Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam về việc thành lập Văn phòng đại diện Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam tại TP.HCM;

Căn cứ Quyết định 3348/QĐ-UBND ngày 3/10/2022 của UBND TP.HCM về việc cho phép Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại TP.HCM;

Theo Tờ trình của Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội tại TP.HCM;

Xét đề nghị của Tổng thư ký Hiệp hội, ngày 17/10 thay mặt Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Dương Đức Lân đã ký công văn số 86/QĐ-HHGDNN về việc bổ nhiệm Phó trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội tại TP.HCM.

Theo đó, ông Tô Xuân Giao – Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam giữ chức Phó trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội tại TP.HCM. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ Đại hội của Hiệp hội.

Ông Tô Xuân Giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Văn phòng đại diện tại TP.HCM và sự phân công của Trưởng đại diện, được hưởng các quyền lợi theo quy định của Hiệp hội.

Tổng thư ký, Chánh văn phòng, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bảo Minh

Ngày đăng :12-06-2024 08:57:02 PM - Đã xem :43
danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

3 925 5939
  • yahoo skype

    Mr Giao

    0903 740 198

  • yahoo skype

    Nguyễn Thị Ngân

    0961116783

Đối tác